Hållplatser

« tillbaka

Av- och påstigning kan endast ske på följande platser:

Var noga med att boka dig till/från rätt hållplats, vi garanterar endast att bussen stannar på den hållplats du bokat till/från.

Hållplats byte i Kalmar

När sommartabellen börjar den 17 juni byter vi hållplats i Kalmar och stannar vid Centralstationen, vi hoppas detta kommer underlätta för alla er resenärer som åker med anslutande trafik.

Ny hållplats från 1/11 "Mönsterås, E22"

Fr. o. m. den 1 november har vi en hållplats i Mönsterås. Det kommer gå att åka Mönsterås - Stockholm och omvänt men det går inte åka Mönsterås - Kalmar/Öland.

Hållplatsen "Mönsterås, E22" är belägen längs E22. I norrgående riktning finns den precis efter trafikljusen i Mönsterås. I södergående riktning finns den pricis före trafikljusen. (På hållplatsskylten står det Mönsterås Norra.) Det finns en gångtunnel under E22 om ni behöver korsa vägen. 

OBS! 

Fr.o.m. den 3 okt. 2016 flyttar hållplatsen Träffpunkten till Brofästet, Öland (bakom Nettos parkering).
 

Hpl. Byxelkrok trafikeras endast under sommartidtabell.

 

Parkering i Kalmar. På parkeringen vid hållplatsen får man numera endast lov att stå max 24 timmar. Närmaste långtidsparkering finns längs kajen mellan Sjöfartsmuseet och Kalmarsalen. Mer information om parkering och avgifter (samt en karta) finner du på kalmar.se.

 

Kalmar Fiskaregatan:

« tillbaka