Hållplatser

« tillbaka

Av- och påstigning kan endast ske på följande platser:

Byxelkrok (sommartidtabell)
Böda Sands-rondellen (sommartidtabell)
Böda (Ej vintertid)
Löttorp, OKQ8
Källa
Södvik
Föra
Ormöga
Köpingsvik
Borgholm ReseCentrum
Rälla
Glömminge
Färjestaden, Brofästet Öland (Ej den 18/8 p.g.a. Ironman) 
Kalmar Centralstation
Mönsterås, E22
Ringarum

Var noga med att boka dig till / från rätt hållplats, vi garanterar endast att bussen stannar på den hållplats du bokat till / från.

Hållplatsbyte i Kalmar

Från och med juni 2018 byter vi hållplats i Kalmar och stannar hädanefter vid Centralstationen, vi hoppas detta kommer underlätta för alla resenärer som åker med anslutande trafik.

Ny hållplats från 1/11 2017 "Mönsterås, E22"
Fr. o. m. den 1 november 2017 har vi en hållplats i Mönsterås. Det är möjligt att åka Mönsterås - Stockholm och omvänt men det går inte att åka Mönsterås - Kalmar/Öland. Hållplatsen "Mönsterås, E22" är belägen längs E22. I norrgående riktning finns den precis efter trafikljusen i Mönsterås. I södergående riktning finns den pricis före trafikljusen. (På hållplatsskylten står det Mönsterås Norra.) Det finns en gångtunnel under E22 om ni behöver korsa vägen. 

Fr.o.m. den 3 okt. 2016 flyttar hållplatsen Träffpunkten till Brofästet, Öland (bakom Nettos parkering).

Hpl. Byxelkrok & BödaSand-rondellen trafikeras endast under sommartidtabell.


Parkering i Kalmar.  Mer information om parkering och avgifter (samt en karta) finner du på kalmar.se.

 

 

« tillbaka